"Аз мога" ОП РЧР (2014-2020)

Нормативна рамка, спрямо която ще се извършват обученията с ваучери по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 


Ето и кратка информация, изпратена от екипа на програмата, в отговор на наше запитване относно детайлите за кандидатстване, условия за участие и т.н.


"Операция „Ваучери за заети лица“  по ОП РЧР 2014-2020 на стойност 50 млн. лв. ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. По-специфично в тази операция е, че тя  ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа. Ще бъдат набирани заявления от лица наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Предвижда се 15 % съфинансиране от страна на заетите лица.

Схемата е одобрена от Комитета за наблюдение на програмата, като в момента се разработват необходимите образци и документи за кандидатстване.


Обръщаме внимание, че операцията ще бъде изпълнявана в съответствие с разпоредбите на ПМС 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица (цитирана по-долу). С постановлението са регламентирани видовете обучение, целевите групи, на които могат да се предоставят ваучери за обучение, както и изискванията предявявани към доставчиците на обучение. Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.


Изискванията, на които следва за отговарят доставчиците са посочени в чл. 9 на Постановлението.


Актуална информация относно стартиралите схеми, приема на заявки и условията за включване в мерките може да получите на интернет страницата на Оперативната програма на адрес www.esf.bg , на страницата на Агенция по заетостта на https://www.az.government.bg/ , както и в бюрата по труда." (26 юли 2016 г.)


Репортаж на Нова Телевизия по темата.Подходящи ресурси от издателство Macmillan за предоставящите обучение по английски език по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"


В предишния етап на програмата, най-масово използваната учебна система от нашия каталог беше Straightforward. Тя беше предпочетена заради ясната структура, лекота за работа, качествено съдържание и не на последно място авторския екип, в който водещо място има Philip Kerr за учебниците и Jim Scrivener за книгите за учителя.


Системата се ползваше от множество езикови центрове в това число и от един от най-големите доставчици на езиково обучение в страната, Училища Европа.


Straightforward Original Edition


Към настоящия момент, системата има и ново второ издание, което включва също и Split Edition.


Straightforward Second Edition
Straightforward teaching at Southampton Language College

Второто издание, освен обновеното съдържание на уроците, включва и нови компоненти. По-долу ще откриете крата инфромация за тях.


Straightforward Practice Online

В онлайн курсовете към всяко от нивата са включени над 130 интерактивни упражнения, както и автентично видео съдържание от BBC и ITN. Учениците получават достъп до материалите чрез код за активация, който се намира на корицата на учебника. Той предоставя достъп за 18 месеца. Учителите имат достъп за 3 години чрез код в Teacher's Book (който може да се удължи, ако продължават работа с него).


Straightforward Practice Online

Част от платформата е и Interactive Word List

Преподавателите могат да ползват и новия софтуер за интерактивна дъска

Различните допълнителни ресурси на сайта, могат да се ползват и с двете издания.


Placement Tests – Work out which level your students are at so you can give them the best start

Tip of the Week – Jim Scrivener provides us with handy and practical bites for the classroom

Worksheets – Extra, supplementary worksheets for every level

Companion Wordlists – Unit-by-unit wordlists to accompany the Straightforward series.

Class Activity Ideas – Engaging and fun activities from Jim Scrivener

Dictation – Philip Kerr’s dictation activities, inspired by the red words in the Macmillan English Dictionary

Printable Straightforward Online Password Cards – Make sure your students are joining your class so you can monitor their marks

Perfect Reads – Need to get your students reading? Here are our suggestions.

Straightforward Business Lessons – Philip Kerr provides lessons for each unit with a business English focus. Here are samples for each level.


Straightforward Split Edition


Най-новото допълнение в каталога е Split изданието, което включва второто издание на учебниците в осем части (Level 1A (CEFR A2), Level 2A (CEFR A2+), Level 2A (CEFR B1), Level 2B (CEFR B1+), Level 3A (CEFR B1++), Level 3B (CEFR B2), Level 4A (CEFR B2+), Level 4B (CEFR C1). Всяко книжно тяло включва страниците от Student's Book в първата половина и Workbook във втората половина.


Straightforward Split Edition


PDF мостри на печатните материали ще намерите на тази страница.


Вижте обобщена видео презентация на Split Edition и характеристиките на системата.


 

Обръщайте се към нашите дистрибутори във връзка с информация за цени, отстъпки и поръчки на количества. Свържете се с Йордан Стоянов за презентация на онлайн и интерактивните компоненти.