За интерактивна дъска

Gateway Interactive Classroom

Gateway Interactive Classroom е софтуерен продукт, който е разработен за работа с интерактивна дъска. Можете да го използвате с всеки модел дъска, с която разполагате или само с компютър и прожектор. Софтуерът се предлага за всяко от нивата на учебната система и съдържа:

  1. интерактивна версия на учебника и инструменти, които подпогат работата с учебния материал, в това число интерктивни упражнения, аудио материали и отговори на упражненията
  2. видео материали с междупредметни и междукултуни връзки
  3. Учителска секция, която ви позволява да създадете ваши собствени материали

За безплатно обучение за работа с Gateway Interactive Classroom се свържете с Йордан Стоянов.

Gateway Interactive Classroom B1+

Gateway Interactive Classroom B1+