8th – 12th November 2016 

Гледайте записи на презентациите от конференцията през 2015